Bilgi Güvenliği

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- Taraflar
1.1. Satıcı
  • Ad, Soyad / Ünvan: Turbonet ( Turbo Net Telekomünikasyon Elektronik Haberleşme Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.)
  • E-mail: info@turbonet.com.tr
  • Adres: Kethüda Mahallesi 42 Sokak No 18/B Akhisar / MANİSA
  • Telefon: [0 ( 850 ) 304 60 28]
1.2. Alıcı
  • Adı, Soyad / Ünvan: ---- ----
  • E-mail: ----
  • Telefon: ----
MADDE 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait Turbonet internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda belirtilen özelliklere sahip ürünün satışı ve teslimi ile ilgilidir. Söz konusu işlem, 6052 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Yasa ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesini amaçlar.

ALICI, SATICI'nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim iletişim bilgileri, satışa konu ürünün temel özellikleri, vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları ile ilgili bütün ön bilgileri, "cayma" hakkının kullanımı ve bu hakkın nasıl kullanılabileceği, şikayet ve itirazların iletilmesi gereken resmi makamlar konusunda açık, anlaşılır ve internete uygun biçimde bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün siparişi verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Turbonet internet sitesinde bulunan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından yapılan alışverişe ilişkin düzenlenen fatura, bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- Sözleşme Konusu Mal/Ödeme/Gönderim ve Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan mal/malların türü, adeti, markası/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda yer almaktadır. Fatura edilecek şahıs ile sözleşmeyi yapan şahısın aynı olması zorunludur. Aşağıdaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğu kabul edilir. Herhangi bir yanlışlık veya eksiklik durumunda doğabilecek zararları ALICI tamamen karşılamayı ve bu durumdan kaynaklanabilecek tüm sorumluluğu kabul eder.

SATICI, gerekli gördüğü durumlarda ALICI'nın verdiği bilgilerin gerçekle örtüşmediği durumlarda siparişi ve teslimatı durdurma hakkını saklı tutar. SATICI, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI'ya ulaşamadığı takdirde, ALICI'nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI'ya ulaşmak için 7 (yedi) gün süreyle çaba sarfeder. Bu süre zarfında ALICI'nın SATICI ile iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içinde ALICI'dan herhangi bir yanıt alınamazsa, SATICI her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal etme hakkını saklı tutar.

Alınan Ürün / Ürünler


Teslimat Bilgileri


Fatura Bilgileri


MADDE 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan --/--/-- tarihidir.

Mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, mücbir sebep olarak kabul edilen durumlar, taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yükümlendikleri borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran durumlar olarak tanımlanır. Mücbir sebep durumunda, taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Mücbir sebep devam ederse ve taraflar edimlerini yerine getiremezse, herhangi bir sorumlulukları doğmaz. Bu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkı doğar.

MADDE 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. SATICI, 6052 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine yüklenen edimleri, mücbir haller hariç olmak üzere noksansız yerine getirmeyi kabul eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler Turbonet'den alışveriş yapamazlar. SATICI, ALICI'nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alır. Ancak ALICI'nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI'ya herhangi bir şekilde sorumluluk yüklenemez.

5

.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ve tüm belgeleri ile birlikte yasal mevzuata uygun şekilde teslim etmeyi taahhüt eder. Teslim edilen ürün, garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle birlikte, üretici ve/veya ithalatçı firma veya SATICI tarafından sağlanan garanti belgesi, fatura, irsaliye, kargo teslim tutanağı ve diğer belgelerle birlikte gönderilir.

5.4. SATICI, internet sitesinde SATICI'nın kontrolü dışında link verdiği, banner, reklam, içerik, reklam veren veya sponsor hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İnternet sitesinde, link verilen, banner, reklam, içerik, reklam veren veya sponsor ile ilgili sorumluluk link verilen internet sitesine aittir.

5.5. SATICI, ALICI'nın onayı olmaksızın üçüncü kişilere kişisel bilgilerini açıklamayacaktır. Ancak, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, bu bilgileri resmi makamlara açıklamakla yükümlüdür.

5.6. SATICI, işbu sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. ALICI, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI'nın herhangi bir zarara uğraması halinde doğacak tüm yasal yükümlülükleri üstleneceğini, ayrıca bu bilgilerde bir değişiklik olması halinde üye bilgilerini hemen güncelleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde SATICI'yı derhal bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. ALICI, SATICI'nın mal/hizmet bedelini, teslimat bedelini, vergileri ve sair tüm yasal yükümlülükleri zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. ALICI, internet sitesinde sunulan ve satışa sunulan ürünlerin özellikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları ile ilgili bütün ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, gerekli teyidi verdiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında siparişi verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. ALICI, SATICI'nın ödeme hizmet sağlayıcılarına ait bilgilerin doğruluğundan sorumlu olmadığını kabul eder.

6.6. ALICI, alışveriş sonrasında e-posta ve sms aracılığıyla siparişi ile ilgili bilgilendirme mesajları almayı kabul eder. Bu bildirimler, siparişin onaylanması, ödemenin alınması, ürünün kargoya verilmesi ve teslimatı gibi konuları içerebilir.

MADDE 7- Cayma Hakkı

7.1. ALICI, elektronik ortamda siparişini verdiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak cayma hakkı, ürünün ambalajının açılmamış, kullanılmamış ve denenmemiş olması koşuluyla kullanılabilir. İade edilmek istenen ürünün faturası, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI'ya iade edilmelidir. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.

7.2. Cayma hakkı kullanımı ile ilgili iade talepleri, cayma hakkının sona erme tarihinden itibaren 14 gün içerisinde, aşağıda belirtilen SATICI adresine yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilir.

SATICI ADI: Turbonet ADRES: Kethüda Mahallesi 42 Sokak No 18/B Akhisar / MANİSA

7.3. Cayma hakkı kullanımı nedeniyle yapılan iade işlemlerinde, ürün alındığı günkü fiyatı üzerinden iade işlemi yapılır. İade işlemi sonrasında ürün alındığı günkü fiyat ile güncel fiyat arasındaki fark, ALICI'ya iade edilmez.

7.4. Cayma hakkı kullanımı nedeniyle iade edilen ürünün ücret iadesi, ürünün SATICI'ya ulaştığı ve ürünün incelendiği tarih itibariyle en geç 14 gün içerisinde yapılır.

7.5. Cayma hakkı kullanımı nedeniyle

iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Ancak, ALICI'nın SATICI'nın anlaşmalı olduğu bir kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile iade gönderimi yapması durumunda, kargo ücreti ALICI'ya aittir.

7.6. ALICI'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için 7.2 numaralı maddede belirtilen süreler içinde SATICI'ya yazılı bir bildirimde bulunması gerekmektedir.

7.7. Cayma hakkı kullanımı için SATICI'ya yapılacak bildirimin, bu madde hükümleri çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Bu madde hükümlerine uygun yapılmayan iadeler kabul edilmeyecek ve geri gönderilecektir.

7.8. ALICI, herhangi bir şekilde değiştirilmiş, bozulmuş, kullanılmış veya hasar görmüş ürünleri iade etmekle yükümlüdür. Ürünlerin değerinin veya iadesinin imkansızlaştığı durumlarda, ALICI ürünün kıymetini veya değerindeki azalmayı SATICI'ya tazmin etmekle yükümlüdür.

7.9. Cayma hakkının kullanılması ile ilgili iade işlemleri, cayma hakkının kullanımını takip eden 14 gün içerisinde yapılır.

MADDE 8- Garanti

8.1. SATICI, ALICI'ya, ürünlerin sipariş formunda belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesini garanti eder.

8.2. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan ve garanti süresince arıza gösteren ürünler, garanti kapsamı içerisinde, SATICI'ya veya yetkili servise ibraz edilerek garanti kapsamı dahilinde ücretsiz onarılacaktır. Garanti süresi, teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Bu süre içinde ürün arızalanırsa, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

8.3. Cayma hakkı süresince cayma hakkı kullanılması halinde, garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan ve garanti süresince arıza gösteren ürünler için, ALICI'nın garanti belgesi kapsamında SATICI'ya veya yetkili servise ibraz etmek suretiyle ücretsiz onarılacaktır. Garanti süresi, ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 2 yıldır.

8.4. Garanti süresi içerisinde ürün arızalanırsa, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ücretsiz tamir hizmeti verilen ürünler, garanti süresi içerisinde bir kez daha arızalanması halinde, ücretsiz olarak tamir edilir.

8.5. Cayma hakkı kullanılması halinde ve herhangi bir sebeple iade işlemi yapıldığında, ürünle birlikte verilmiş olan garanti belgesi aslı da ALICI tarafından SATICI'ya geri gönderilmelidir. Garanti belgesi iade edilmezse, garanti kapsamında ücretsiz onarım hizmeti verilemez.

MADDE 9- Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 10- Yürürlük

ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda okuyup kabul ettiğini beyan eder. İşbu sözleşme, taraflarca elektronik ortamda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme, ALICI tarafından işbu sözleşmenin elektronik ortamda kabul edilmesinden itibaren geçerlidir.

İşbu Sözleşme'nin bir örneği, ALICI'nın e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. ALICI, işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda kendisine gönderilmesini ve kendisi adına SATICI tarafından arşivlenmesini kabul eder. Bu onay, ALICI'nın işbu Sözleşme'yi onaylaması ile birlikte geçerli olacaktır. Bu onay, elektronik ortamda yapılan her işlemde geçerli o

MADDE 11- Gizlilik

ALICI tarafından iş bu sözleşmede yer alan bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI'ya bildirdiği hiçbir bilgi SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

SATICI bu bilgileri yalnızca idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti durumunda açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makamla paylaşabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri yalnızca tahsilat işlemi esnasında ilgili bankalara güvenli bir biçimde iletilerek provizyon alınabilmesi için kullanılır ve provizyon işleminden sonra tüm datalardan silinir.

ALICI'ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler sadece SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICI'ya gönderilebilir.

MADDE 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık durumunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını eksiksiz kabul etmiş sayılır. --/--/--lacaktır.

Yukarı Git