KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili mevzuat kapsamında, özellikle özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlayan Turbonet ("Şirket"), veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Kişisel veriler, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. İlgili kişiler, Turbonet tarafından işlenebilecek kişisel verileri, bu verilerin işlenme amaçlarını, aktarılabileceği alıcı gruplarını, toplanma yöntemlerini ve veri işleme hukuki sebeplerini içeren aşağıdaki bilgilere göz atarak hakları hakkında bilgi edinebilirler.

1. İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri, belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Turbonet tarafından işlenebilecek kişisel veriler şunlardır:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, TC Kimlik Numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik seri ve sıra numarası, uyruk, pasaport numarası, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, fotoğraf ve kimlik örneği
 • İletişim Bilgileri: Telefon/faks numarası, e-posta adresi ve adres bilgisi
 • Abonelik Bilgileri: Abone kimlik ve iletişim bilgileri, sözleşme numarası, müşteri numarası, hizmet numaraları, abonelik tipi, abonelik durumu, abonelik kanalı, satış ve iptal tarihleri, tarife ve paket bilgileri
 • Cihaz Bilgileri: Cihaz kimlik bilgileri, marka ve model bilgisi, cihaz değişiklik tarihleri, kullanılan modem türü
 • Trafik Bilgileri: Haberleşmenin iletimi ve faturalama amacıyla kullanılan trafik verileri, IP adresi
 • Kullanım Bilgileri: Trafik bilgileri, internet sitelerinde ve mobil uygulamalarda davranış ve eğilim bilgileri, çerezler, film/müzik kullanımları, sosyal medya id ve sipariş/alışveriş geçmişi
 • Finansal Bilgiler ve Risk Bilgileri: Fatura tercihi, borç bilgileri, kredi notu ve risk statüsü, ödeme bilgileri, banka bilgileri, vergi kimlik numarası
 • İşlem Güvenliği Bilgileri: Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan bilgiler
 • Görsel/İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi görüşme kayıtları, ofis ve bayilerde yapılan görüşme kayıtları
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Sağlık bilgileri, vakıf ve dernek üyeliği bilgileri
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerin sunulması ve devamlılığının sağlanması
 • Abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Müşteri hizmetlerinin sunulması ve şikayetlerin karşılanması
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin hazırlanması ve sunulması
 • Kredi-gelir güvence ve risk incelemesi
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şebeke iyileştirme çalışmalarının yapılması
 • Arızaların tespit edilmesi ve çözümlenmesi
 • Düzenleyici kurumlarla bilgi paylaşımı
3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz belirli durumlarda aşağıdaki üçüncü taraflara aktarılabilir:

 • Hizmet sağlayıcıları
 • Tedarikçiler ve iş ortakları
 • Yetkili kurumlar ve resmi merciler
 • Finansal kuruluşlar ve ödeme kuruluşları
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz çeşitli yollarla ve belirli hukuki sebeplere dayanarak toplanır ve işlenir:

 • İşlem sırasında ve hizmet alımıyla ilgili olarak
 • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi için
 • Meşru menfaatlerin korunması için
5. Trafik ve Konum Verilerinin İşlenmesi

Trafik ve konum verileriniz belirli amaçlarla işlenebilir ve belirli sürelerle saklanır.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun uyarınca kişisel verilerinizin korunmasıyla ilgili çeşitli haklara sahipsiniz:

 • Veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • İşlenen veriler hakkında bilgi alma
 • Verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme
 • Veri işleme faaliyetlerine itiraz etme
 • Zararın giderilmesini talep etme

Yukarı Git